On the Gates Foundation 2017 annual letter

Bill & Melinda Gates wrote an annual letter about the work their foundation has been doing for the last 25 years. It is fascinating how much they have accomplished and even more fascinating to see the way they approach it. There are some valuable lessons one can take out of it.

Some highlights:

– “There’s nothing like actually writing something out to clarify thinking.” [ — Buffett, after explaining that he was the primary beneficiary of the annual letters he writes ]
– Unlike a market economy, in philanthropy everyone is on the same side. The focus is not on “how our foundation is doing”, but on “how the world is doing”.
– 122 Million of children lives saved. The biggest impact being vaccinations 86% global coverage – up from ~20% in 1990.
– For every dollar spent on childhood immunizations, you get $44 in economic benefits. That includes saving the money that families lose when a child is sick and a parent can’t work.
– “When a huge challenge comes up and you have no answer, it’s crucial to ask, ‘Is anyone doing this well?'” [ On reducing newborn mortality ]
– Poor country like Rwanda cut its newborn mortality rate by 30 percent in 7 years with basically no money required. Their secret: breastfeeding in the first hour and exclusively for the first six months. Cutting the umbilical cord in a hygienic way. And kangaroo care: skin-to-skin contact between mother and baby to raise the baby’s body temperature.
– Contraceptives are also one of the greatest antipoverty innovations in history. No country in the last 50 years has emerged from poverty without expanding access to contraceptives.
– Poverty is sexist. The poorer the society, the less power women have. Men decide if a woman is allowed to go outside, talk to other women, earn income. Men decide if it’s acceptable to strike a woman. The male dominance in the poorest societies is mind-blowing.
– 75 Million women in support groups in India – dealing with the stigma, HIV etc. `All lives have equal value’ is not just a principle; it’s a strategy.
– Extreme poverty has been cut in half since 1990. In significant ways, the world is a better place to live than it has ever been. Global poverty is going down, childhood deaths are dropping, literacy is rising, the status of women and minorities around the world is improving
– Last year there were only 37 new cases of Polio in the world. It’s thrilling to be nearing the day when no children will be crippled by polio.
– People ask all the time how they can help in the fight against child mortality–and we are always proud to recommend making a donation to UNICEF, an organization that is successful at serving families and children worldwide. We hope your gift will help inspire others to get involved as well.

Advertisement

Learning Machines

I constantly see people rise in life who are not the smartest, sometimes not even
the most diligent, but they are learning machines. They go to bed every night a
little wiser than they were when they got up and boy does that help, particularly
when you have a long run ahead of you. – Charlie Munger

За краткостта на живота

“Не побеждаваме Жътваря като живеем по-дълго. Побеждаваме го като живеем добре.”
–Ранди Пауш (1960-2008), Последната лекция в Карнеги Меллон

“Не е малко времето, с което разполагаме, а много го губим”
–Луций Аней Сенека

“Времето е валутата на вашият живот. То е единствената валута, която имате и само вие може да определите как да я изразходвате. Внимавайте да не позволявате на други да я харчат вместо вас.”
–Карл Сандбърг

Тим Ферис пише, че често чете “За краткостта на живота”, когато се поддаде на социалният натиск да мисли за времето като за по-малоценно от доходът или когато се съгласи да помага на тези, които отправят неразумни молби, за да не се сърдят.

Реших да публикувам това писмо на Сенека в блога си, защото го намирам за отварящо очитe и не ми се иска българският превод да бъде изгубен от гугъл, текста е много по-лесен за четене от английския вариант и бих желал да се връщам към него отново.

За бърз преглед и сканиране на текста, може да четете само удебелените текстове, макар че прочитането на цялото писмо си заслужава. Надявам се и вие да го намерите за полезно.

Приятно четене.

За краткостта на живота – Луций Сенека


І.1. Повечето хора, Павлине, се оплакват от скъперничеството на природата: раждали сме се за съвсем кратък период от време и предоставените ни години протичали с такава скорост и с такава бързина, че е изключение на единични случаи животът напущал хората в самия разгар на житейските приготовления. И не само обикновените люде и невежествената тълпа са вдигали поплак срещу това всеобщо, както те смятат, нещастие; същото чувство е изтръгнало глас на негодувание дори от прочути мъже. То е причината най-великият сред лекарите да възкликне: “Животът е кратък, изкуството-дълговечно”.
2. То е причината Аристотел да отправи срещу природата обвинение, съвсем недостойно за един мъдрец: тя се е показала тъй снизходителна към животните, че ги е оставила да съществуват пет или десет човешки поколения, а за човека, който се ражда за хиляди велики дела, пределът е поставен много по-близко.
3. Не е малко времето, с което разполагаме, а много го губим. Животът е достатъчно дълъг, предлага ни широки възможности за изпълнение на най-велики замисли, но при условие че целия сме го организирали добре. Но ако го разпиляваме от разпуснатост и нехайство, ако не го харчим за нещо ценно, едва когато ни притисне неумолимата последна минута разбираме, че без да сме усетили как върви, той вече е отминал.
4. Тъй е: не е кратък животът, който получаваме, ние самите го съкращаваме, не бедняци сме, а прахосници на живот. Както най-големите царски съкровища хвръкват за един миг, ако попаднат в ръцете на лош стопанин, ала дори един неголям имот под грижите на добър пазач се увеличава със самото използуване, тъй и нашият живот предлага широки възможности за всеки, който добре го разпредели.

Continue reading

Носете си новите дрехи…

НОСЕТЕ СИ НОВИТЕ ДРЕХИ, МОМЧЕТА –
падаме, както ходим,
умираме, както спим.
Въпросите на тая планета
я решим,
я не решим…

Но не казвайте: утре ще бъдем красиви.
Не казвайте: утре ще бъдем щастливи.
Не казвайте: утре ще бъдем, ще бъдем…
Ще обичаме утре,
утре ще бъда любим.
Носете си новите дрехи, момчета,
падаме, както ходим,
умираме, както спим.

Не казвайте: утре ще почнем голямото,
днес да спечелим пари за прехраната.
Не казвайте: утре да бъдем честни,
днес тихичко
ще се проврем…
Носете си новите дрехи, момчета,
ходейки падаме,
сънувайки мрем.

Не казвайте: утре с вик на площада
ще кажа истината, после – на клада!
На клада, но утре. А днес потърпете,
днес се налага
да премълчим…
Носете си новите дрехи, момчета –
падаме, както ходим,
умираме, както спим!

—Стефан Цанев

Up Your Game!

Throw away all the shit you don’t really like. Ditch the boring gym you go to. Get rid of the clothes that don’t make you feel awesome. Throw away the things you’re not in love with. Remove the old crappy equipment you have. Leave the boring old apartment you live in. Don’t go with your boring habits, figure out cool things to do. Don’t settle with shitty friends and shitty girlfriends. Leave the city or the country that you don’t really like. Don’t watch the tv shows that aren’t super awesome. Make every little thing in your life exciting and start living an amazing life right now!

3 rules from Dale Carnegie for dealing with people

This is mostly a transcript of a short presentation I gave in San Diego in September. Many people told me, it really made big impact on them so I decided to share it here on my blog.


Dale Carnegie is an american writer, lecturer and developer of different famous courses about self-improvement, salesmanship, corporate training, public speaking, and interpersonal skills. He is also the author of “How to win friends and influence people” – a massive bestseller first published almost 80 years ago that remains popular today.

Most of the things he wrote about back then are still valid today and improving the way we interact with other people means we would be better in both our personal and our professional lives. In this post I’m going to share 3 of his rules with you.

Benjamin Franklin, tactless in his youth, became so diplomatic, so adroit at handling people, that he was made American Ambassador to France. The secret of his success? “I will speak ill of no man,” he said, ” … and speak all the good I know of everybody.” And he’s right. Any fool can criticize, condemn and complain – and most fools do. But it takes character and self-control to be understanding and forgiving.

Instead of wasting our time in getting better at condemning and demotivating people, it’s much better to try to UNDERSTAND them. To try and figure out WHY they do what they do. That’s A LOT more profitable and intriguing than criticism. Which leads us to our first rule…

1. Don’t criticize, condemn, or complain.

Sigmund Freud said that everything you and I do springs from two motives: the sex urge and the desire to be great. John Dewey, one of America’s most profound philosophers, phrased it a bit differently. Dr. Dewey said that the deepest urge in human nature is “the desire to be important.” This desire made Rockefeller amass millions that he never spent! And this same desire made the richest family in your town build a house far too large for its requirements. This desire makes you want to wear the latest styles, drive the latest cars, and talk about your brilliant children.

If you tell me how you get your feeling of importance, I’ll tell you what you are. That determines your character. That is the most significant thing about you.

Emerson said: “Every man I meet is my superior in some way, In that, I learn of him.”

If that was true of Emerson, isn’t it likely to be a thousand times more true of you and me? Let’s cease thinking of our accomplishments, our wants. Let’s try to figure out the other person’s good points. Then forget flattery. Give honest, sincere appreciation. Rule number two – be hearty in your approbation and lavish in your praise:

2. Give honest and sincere appreciation.

When Dale was five years old, his father bought him a little yellow-haired pup for fifty cents. He was the light and joy of his childhood. Every afternoon about four-thirty, he would sit in the front yard with his beautiful eyes staring steadfastly at the path, and as soon as he heard Dale’s voice or saw him swinging my dinner bag, Tippy was off like a shot, racing breathlessly up the hill to greet him with leaps of joy and barks of sheer ecstasy. Tippy was his constant companion for five years. Then one tragic night Tippy was killed within ten feet of Dale’s head, killed by a lightning. Tippy’s death was the tragedy of his boyhood.

Tippy never read a book on psychology. He didn’t need to. He knew by some divine instinct that you can make more friends in two months by becoming genuinely interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you. Let me repeat that. You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you. Which bring us to rule number 3…

3. Become genuinely interested in other people.

So my challenge to you is to try and pick at least one of the rules to keep in mind during your next interaction with strangers and enjoy the benefits!

P.S. A bonus quote from Dale:

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”