Нашите грешки

Твърде често повтаряме едни и същи грешки, а единственото което се иска от нас е да намерим 15 минути за самоанализ. По-добри решения и по-малко конфликти, в 3 стъпки:

1. Разбираме собствените си грешки.
2. Намираме решение за следващият път.
3. Поучаваме се и от чуждите грешки.

Можем да обвиняваме другите или да се опитваме да ги контролираме и да се провалим. Но ако се научим да контролираме себе си, няма да ни се налага.

Advertisement

Лесно е

… да си повярваме, че сме авторитети; че винаги имаме отговор; че никога не грешим; че знаем много; че сме по-добри от другите.

Или можем да приемем, че винаги има как да се подобрим; да поставяме под съмнение убежденията си; да обогатяваме уменията си; да сме глупави и да не спираме да се учим от другите.

В единия случай, заблуждаваме себе си и околните, а в другия ставаме по-добри личности и професионалисти. Изборът е наш.