Нашите грешки

Твърде често повтаряме едни и същи грешки, а единственото което се иска от нас е да намерим 15 минути за самоанализ. По-добри решения и по-малко конфликти, в 3 стъпки: 1. Разбираме собствените си грешки. 2. Намираме решение за следващият път. 3. Поучаваме се и от чуждите грешки. Можем да обвиняваме другите или да се опитваме … Continue reading Нашите грешки

Лесно е

... да си повярваме, че сме авторитети; че винаги имаме отговор; че никога не грешим; че знаем много; че сме по-добри от другите. Или можем да приемем, че винаги има как да се подобрим; да поставяме под съмнение убежденията си; да обогатяваме уменията си; да сме глупави и да не спираме да се учим от … Continue reading Лесно е