За краткостта на живота

“Не побеждаваме Жътваря като живеем по-дълго. Побеждаваме го като живеем добре.” --Ранди Пауш (1960-2008), Последната лекция в Карнеги Меллон “Не е малко времето, с което разполагаме, а много го губим” --Луций Аней Сенека “Времето е валутата на вашият живот. То е единствената валута, която имате и само вие може да определите как да я изразходвате. … Continue reading За краткостта на живота

Working the doubles

Weight: 89.0 Waist: 81.0 Snatch: 4x20, 4x40, 4x50, 3x60, 2x60, 2x65, 2x70(f), 2x70, 2x70(f), 2x70, 3x60 Clean & Jerk: 2x60, 2x70, 2x80, 2x90, 2x95, 2x95, 2x95 Front Squat: 2x110, 2x115, 2x115 Bench Press: 5x20, 5x60, 5x70, 5x80, 5x90, 5x100, 5x110 Pull-ups: 5x8-10 (no weight)