Нашите грешки

Твърде често повтаряме едни и същи грешки, а единственото което се иска от нас е да намерим 15 минути за самоанализ. По-добри решения и по-малко конфликти, в 3 стъпки:

1. Разбираме собствените си грешки.
2. Намираме решение за следващият път.
3. Поучаваме се и от чуждите грешки.

Можем да обвиняваме другите или да се опитваме да ги контролираме и да се провалим. Но ако се научим да контролираме себе си, няма да ни се налага.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s