Лесно е

… да си повярваме, че сме авторитети; че винаги имаме отговор; че никога не грешим; че знаем много; че сме по-добри от другите.

Или можем да приемем, че винаги има как да се подобрим; да поставяме под съмнение убежденията си; да обогатяваме уменията си; да сме глупави и да не спираме да се учим от другите.

В единия случай, заблуждаваме себе си и околните, а в другия ставаме по-добри личности и професионалисти. Изборът е наш.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s